При ремонт на ГНП помпи Siemens се извършват следните стъпки:

1. Демонтаж и монтаж на помпата от МПС.
2. Диагностика на помпата на стенд.
3. Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране.
4. Подмяна на дефектните части на помпата.
5. Регулиране на параметрите на стенд.
6. Зацепване и центровка на помпата.