Съвременните превозни средства разчитат все повече на сложни електронни системи.Употребата им променя коренно начина по който работят,и ги прави по-безопасни и интелигентни.И докато превозните средства продължават да се усъвършенстват,необходимоста за диагностика и сервизното им обслужване технология също се развива.
В какво се състои услугата:
-прочитане и изтриване на грешката
-нулиране на сервизни интервали
-отчитане и анализ на показания на изпълнителни звенаи модули по време на работа на двигателя:температурни датчици,състояние на горивна система(извличане на живи данни)
-обучение и програмиране на модули
-задействие на изпълнителни механизми
-адаптации и др.

Пълна компютърна диагностика с Bosch KTS 540 на:
– леки и лекотоварни автомобили