При рециклиране на инжектор Denso се извършват следните стъпки:

1. Демонтаж и монтаж на инжектора от МПС.
2. Почистване на инжектора (ултразвукова вана).
3. Диагностика на инжектора на стенд.
4. Проверка на микроскоп за състоянието на клапана на инжектора.
5. Рециклиране на инжектора: подмяна на необходимите части и настройка на стенд.
6. При рециклиране инжектора се кодира, кодът е уникален за всеки инжектор.