При ремонт на инжектора Bosch се извършват следните стъпки:

1. Демонтаж и монтаж на инжектора от МПС.
2. Почистване на инжектора (ултразвукова вана).
3. Диагностика на инжектора на стенд.
4. Проверка на микроскоп за състоянието на клапана на инжектора.
5. Ремонт на инжектора, подмяна на дефектните части и настройка на стенд.
6. След ремонт инжектора се кодира, кодът е уникален за всеки инжектор.